FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

scrollling news

कर्जन्हा न.पा. स्थित कमला नदि

Read More

कृषियोग्य जग्गा

Read More

कर्जन्हान.पा. स्थित पर्यटकीय स्थल बाबाताल

Read More

कर्जन्हा न.पा. स्थित फुल कुमारी महतो मेमोरिअल अस्पताल

Read More

कर्जन्हा न.पा. को नक्सा

Read More

कर्जन्हा नगरपालिकाको परिचय

नगरपालिकाको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार लगायत क्षेत्रको विद्यमान यथार्थ स्थिति झल्काउन आवश्यक तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषणका माध्यमबाट तयार गरी तर्कपूर्ण, सिलसिलेवार र व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गरिएको सूचनाको एकीकृत दस्तावेज वस्तुगत विवरण हो । वस्तुगत विवरण तयारीका लागि स्तरीय विधि, औजार तथा प्रकृयाको अवलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ । कर्जन्हा नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण तयारीको पृष्ठभूमि, उद्देश्य, नीतिगत तथा कानूनी आधार, तयारी विधि तथा प्रक्रिया र सीमालाई यस परिच्छेदमा समावेश गरीएको छ । १.१ पृष्ठभूमि नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अनुरूप जनताको सबैभन्दा नजिकक

Pages

जनप्रतिनिधि

नगर प्रमुख
Email:
karjanhamun@gmail.com
Phone Number:
९८५२८३०५५७
नगर उप प्रमुख
Email:
karjanhamun@gmail.com
Phone Number:
९८५२८३०५५६

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
karjanhamun@gmail.com
Phone Number:
९८५२८४७१११