ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विद्यालय शिक्षा संचालन‚ व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको शिक्षा कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 03/27/2021 - 22:24 PDF icon bidhalay sanchalan.pdf
कर्जन्हा नगरपालिकाको मदिरा विक्रि वितरण तथा नियमन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 03/27/2021 - 22:15 PDF icon madira bikrissssssssss.pdf
कर्जन्हा नगरपालिकाको तथ्यांक तथा अभिलेख संकलन ऐन २०७७ ७७/७८ 03/27/2021 - 22:01 PDF icon tathyank ain.pdf
कर्जन्हा नगरपालिकाको संघसंघ संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०७७ ७७/७८ 03/27/2021 - 22:00 PDF icon sanghsanstha darta sambandhi.pdf
कर्जन्हा नगरकार्यपालिकाको आधारभूत तह परीक्षा समन्वय तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 03/27/2021 - 21:59 PDF icon parichha baybasthapan.pdf
कर्जन्हा नगरपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७७ ७७/७८ 03/27/2021 - 21:59 PDF icon pratinidhi aachar sanhita.pdf
कर्जन्हा नगरपालिकाको मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/27/2021 - 21:57 PDF icon NGO INGO Sanchalan.pdf
कर्जन्हा नगरपालिकाको मर्मत संभार कोष संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/27/2021 - 21:56 PDF icon marmat sambhar.pdf
कर्जन्हा नगरपालिकाको मानव संसाधन बिकास कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 03/27/2021 - 21:55 PDF icon Manav Samsadhan bikas new.pdf
कर्जन्हा नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७७ ७७/७८ 03/27/2021 - 21:47 PDF icon krishi baybasay prabardhan.pdf

Pages