FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय विपद तथा जलबायू उत्थानशील योजना, २०७७ ७७/७८ 07/01/2021 - 15:57 PDF icon Final_LDCRP Karjanaha..pdf
कर्जन्हा नगरपालिकाको नगर प्रोफाइल ७७/७८ 05/09/2021 - 14:20 PDF icon Nagar profile Karjanaha Municipality (1).pdf
विद्यालय शिक्षा संचालन‚ व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको शिक्षा कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 03/27/2021 - 22:24 PDF icon education ain.pdf final.pdf
कर्जन्हा नगरपालिकाको मदिरा विक्रि वितरण तथा नियमन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 03/27/2021 - 22:15 PDF icon madira bikrissssssssss.pdf
कर्जन्हा नगरपालिकाको तथ्यांक तथा अभिलेख संकलन ऐन २०७७ ७७/७८ 03/27/2021 - 22:01 PDF icon tathyank ain.pdf
कर्जन्हा नगरपालिकाको संघसंघ संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०७७ ७७/७८ 03/27/2021 - 22:00 PDF icon sanghsanstha darta sambandhi.pdf
कर्जन्हा नगरकार्यपालिकाको आधारभूत तह परीक्षा समन्वय तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 03/27/2021 - 21:59 PDF icon parichha baybasthapan.pdf
कर्जन्हा नगरपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७७ ७७/७८ 03/27/2021 - 21:59 PDF icon pratinidhi aachar sanhita.pdf
कर्जन्हा नगरपालिकाको मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/27/2021 - 21:57 PDF icon NGO INGO Sanchalan.pdf
कर्जन्हा नगरपालिकाको मर्मत संभार कोष संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/27/2021 - 21:56 PDF icon marmat sambhar.pdf

Pages