बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कर्जन्हा नगरपालिकाको आ.ब.२०७७।०७८ को योजना कार्यक्रम

७७/७८ 01/14/2022 - 18:47 PDF icon SuTRA__2.pdf

कर्जन्हा नगरपालिकाको आ.ब.२०७७।०७८ को रेडबुक

७७/७८ 01/14/2022 - 18:45 PDF icon barsik bajet.pdf

कर्जन्हा नगरपालिकाको आ.ब.२०७७।०७८ को आय व्यय

७७/७८ 01/14/2022 - 18:44 PDF icon aay bayy.pdf

कर्जन्हा नगरपालिका वडा नं. ३ थाना टोल सफा र स्वच्छ टोल घोषणा कार्यक्रममा सहभागिहरु

७७/७८ 12/13/2021 - 12:50

कर्जन्हा नगरपालिकाको आ.ब २०७८/०७९ को बिनियोजन एन

७९-८० 07/20/2021 - 14:28 PDF icon biniyojan.pdf

कर्जन्हा नगरपालिकाको आ.ब २०७६/०७७ को नगरसभाको निर्णय

७६/७७ 07/09/2021 - 15:02 PDF icon nagarsabha 2076-077 09-Jul-2021 14-11-38(1) (1).pdf

कर्जन्हा नगरपालिकाको आ.ब २०७७/०७८ को निर्णय

७७/७८ 07/06/2021 - 17:43 PDF icon nagarsabha 2077-03-10 final by saroj.pdf

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे अा.ब.२०७८÷२०७९ काे निति तथा कार्यक्रमहरू

७७/७८ 06/25/2021 - 12:10 PDF icon karjanha na.pa niti tatha karykram.pdf

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे रेडबुक २०७७/२०७८

७७/७८ 02/09/2021 - 13:40 PDF icon redbook.pdf

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे वडा स्तरिय याेजना २०७५/०७६

७५/७६ 03/20/2020 - 18:37 PDF icon कर्जन्हा नगरपालिका.pdf

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे वडा स्तरिय याेजना २०७५/०७६

७५/७६ 03/20/2020 - 18:37 PDF icon कर्जन्हा नगरपालिका.pdf

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे वडा स्तरिय याेजना

७६/७७ 03/20/2020 - 18:11 PDF icon wada stariy yojana 2076-2077.pdf

वडा याेजना अा.ब.२०७६/०७७

७६/७७ 03/20/2020 - 18:06