FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बिषय: आ.व.२०८०/०८१ को लागि न्युनतम रोजगारीमा संलग्न निवेदन दिने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना।

बिषय :वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरुको बिवरण सम्बन्धमा ।

हाट बजार ठेक्का सम्बन्धी सूचना।

पोखरी ठेक्का ०१-२०८०-०८१ सम्बन्धी सूचना। (प्रथम पटक प्रकाशित मिति:-२०८०-०७-१३)। सूचना सच्याइएको बारे ।

Pages