FAQs Complain Problems

कर्जन्हा न.पा. भित्रका अभिलेखीकरण गर्न छुट भएका घर नक्सा तथा भौतिक संरचनाहरुको अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना ।

तस्बीर: