निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कर्जन्हा नगरपालिकाको कार्यापालिकाको निर्णय

७७/७८ 01/14/2022 - 18:42 PDF icon ggg 13-Jan-2022 13-34-11.pdf

कर्जन्हा नगरपालिकाको कार्यापालिकाको निर्णय

७७/७८ 01/14/2022 - 18:41 PDF icon karypalika 09-Jan-2022 13-03-58.pdf

कर्जन्हा नगरपालिकाको कार्यापालिकाको निर्णय

७७/७८ 01/14/2022 - 18:40 PDF icon karyapalika(1) 13-Jan-2022 15-23-28 (2).pdf

आ.ब.२०७७।२०७८ को विषेश नगरसभाको निर्णय

७७/७८ 01/14/2022 - 18:38 PDF icon nagar sabha 2077-2078 13-Jan-2022 14-28-26 (1).pdf

आ.ब.२०७७।२०७८ को विषेश नगरसभाको निर्णय

७७/७८ 01/14/2022 - 18:36 PDF icon nagar sabha 2077-2078 13-Jan-2022 14-28-26 (1).pdf

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे अा.ब.२०७७÷२०७८ काे विभिन्न निर्णयहरू

७७/७८ 03/27/2021 - 22:48 PDF icon nagarsabha 2077-03-10 final by saroj.pdf

=

७७/७८ 03/27/2021 - 22:36

कर्जन्हा नगरपालिकाको विनियोज ऐन आ.ब. २०७७÷०७८

७७/७८ 11/27/2020 - 15:02 PDF icon biniyojan yen 2077-2078.pdf

कर्जन्हा नगरपालिकाको आ.ब. २०७७÷०७८ को निर्णयहरु

७७/७८ 11/27/2020 - 15:00 PDF icon nagarsabhako nirnayharu 2077-2078.pdf

कर्जन्हा नगरपालिकाको अर्थिक ऐन २०७७÷०७८

७७/७८ 11/27/2020 - 14:58 PDF icon aarthik yen 2077-2078aa.pdf

कर्जन्हा नगरपालिकाको अर्थिक ऐन २०७७÷०७८

७७/७८ 11/27/2020 - 14:55 PDF icon aarthik yen 2077-2078aa.pdf

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे जनप्रतिनिधीहरू

७३/७४ 03/20/2020 - 19:03 PDF icon जनप्रतिनिधी.pdf

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे विभिन्न निर्णयहरू २०७६/०७७

७६/७७ 03/20/2020 - 18:19 PDF icon karjanha nagarpalikako bibhinn nirnay haru 2076-2077.pdf