नगर प्रहरीकाे शैक्षिक याेग्यता सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष: