FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र स्वीकृति आशयको सूचना।

निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना।

नगर स्वयंसेबक शिक्षक व्यवस्थापन बिज्ञापन फारम ।

दस्तावेज: 

आधारभूत तहको नगर स्वयंसेबक शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको बिज्ञापन सम्बन्धमा।

आधारभूत तहको नगर स्वयंसेबक शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको बिज्ञापन सम्बन्धमा।

Pages