सूचना तथा समाचार

का.स.पदकाे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।।।

दस्तावेज: 

अन्तरवार्ता परीक्षाकाे समय तालिका सम्बन्धी सूचना

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे स्वास्थ्यकर्मीहरूकाे विमा गर्ने सम्बन्धमा सूचना

दस्तावेज: 

नगर प्रहरीकाे शैक्षिक याेग्यता सम्बन्धमा

सेवा करारमा पदपुर्ती सम्बन्धी कर्जन्हा नगरपालिकाकाे सूचना

दस्तावेज: 

Pages