FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बिषय: राष्ट्रिय परिचय पत्रको सेवा बन्द रहने सम्बन्धि सूचना ।

जग्गाको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता, फिल्डबुक प्रमाणितलगायतका विषयमा निवेदन दिनेसम्बन्धी ३५ (पैंतीस) दिने सूचना !

कर्जन्हा न.पा. भित्रका अभिलेखीकरण गर्न छुट भएका घर नक्सा तथा भौतिक संरचनाहरुको अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना ।

बिषय:अधारभुत तहको नगर स्वयंसेबक शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

बिषय:अधारभुत तहको नगर स्वयंसेबक शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

Pages