सूचना तथा समाचार

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे अा.ब.२०७८÷२०७९ काे विभिन्न निर्णयहरू

कर्जन्हा नगरपालिकाको अर्थिक ऐन २०७८÷०७९

दस्तावेज: 

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे अा.ब.२०७८/२०७९ काे नगरसभा सम्पन्न मिति २०७८/०३/१० गतेका दिनकाे तस्विर

कर्जन्हा नगरपालिकाको आ.ब २०७८/०७९ को नगरसभाको बैठक सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सेवा करारमा पदपुर्ती सम्बन्धी कर्जन्हा नगरपालिकाकाे सूचना

Pages