FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कर्जन्हा नगरपालिकाको बैठक तथा छलफलहरु प्रत्यक्ष प्रशारण सम्बन्धी सूचना

चेक वितरण सम्बन्धी सूचना

भुक्तानी बन्द हुने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

आय आर्जनका लागि अनुदान सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रस्ताव आव्हान

दस्तावेज: 

कर्जन्हा नगरपालिकाको नबौं नगरसभाको उद्घाटन शत्रमा सहभागि

Pages