FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आधारभूत तहको नगर स्वयंसेबक शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको बिज्ञापन ( प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०७९/१२/२०)।

INVITATION FOR BIDS.

विज्ञप्ती।

कोरोना बिरुद्ध को बुस्टर डोज बारे सुचना यहि मिति २०७९ चैत २० गते कर्जन्हा वडा नं. ०९ मा यहि मिति २०७९ चैत २१ गते कर्जन्हा वडा नं. ११ मा।

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह ।

Pages