FAQs Complain Problems

७६/७७

नगर प्रहरीकाे शैक्षिक याेग्यता सम्बन्धमा

सेवा करारमा पदपुर्ती सम्बन्धी कर्जन्हा नगरपालिकाकाे सूचना

दस्तावेज: 

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे म्याद थप सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे दाेश्राे चरणका लागि खाधान्न तथा अन्य सामग्री अापुर्ती सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

दस्तावेज: 

Pages