७६/७७

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे स्वास्थ्यकर्मीहरूकाे विमा गर्ने सम्बन्धमा सूचना

दस्तावेज: 

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे बाेलपत्र/दरभाउपत्र अाव्हान सम्बन्धी सूचना

नगर प्रहरीकाे शैक्षिक याेग्यता सम्बन्धमा

सेवा करारमा पदपुर्ती सम्बन्धी कर्जन्हा नगरपालिकाकाे सूचना

दस्तावेज: 

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे म्याद थप सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages