FAQs Complain Problems

नगर परिषदको निर्णय

कर्जन्हा नगरपालिकाको कार्यापालिकाको निर्णय

दस्तावेज: 

कर्जन्हा नगरपालिकाको कार्यापालिकाको निर्णय

आ.ब.२०७७।२०७८ को विषेश नगरसभाको निर्णय

आ.ब.२०७७।२०७८ को विषेश नगरसभाको निर्णय

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे अा.ब.२०७७÷२०७८ काे विभिन्न निर्णयहरू

दस्तावेज: 

Pages