FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

कर्जन्हा नगरपालिकाको आ.ब २०७६/०७७ को नगरसभाको निर्णय

कर्जन्हा नगरपालिकाको आ.ब २०७७/०७८ को निर्णय

दस्तावेज: 

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे अा.ब.२०७८÷२०७९ काे निति तथा कार्यक्रमहरू

दस्तावेज: 

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे रेडबुक २०७७/२०७८

दस्तावेज: 

कर्जन्हा नगरपालिकाकाे वडा स्तरिय याेजना २०७५/०७६

Pages