FAQs Complain Problems

कर्जन्हा नगरपालिका भरि सम्पन्न भै सकेका विभिन्न योजनाहरुको अनुगमन गर्दै अनुगमन समितिका सदस्यहरु,वडा अध्यक्ष,प्राबिधिक एवं स्थानीय जनसमुदाय ।