FAQs Complain Problems

सार्वजानिक खरिद तथा लेखा परिक्षन,बेरुजु फर्छयौट सम्बन्धमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिब्रुद्री तालिमको केहि तस्बिरहरु ।